KURSER I KRONOBY

KURSER I KRONOBY

Här i Kronoby finns detta "mysiga" hotell med bra utrymme för kurser. Det finns övernattningsmöjlighet för ca 8 personer i anslutning till utrymmet, med "egen bastu", Bra service och god mat!

Här finns plats för 15-20 personer. I rummet bredvid kan vi även ha kurs för ca 10 personer, på så vis får vi effektivitet. Tex grupp 1 Livräddande FHJ och grupp 2 Arbetssäkerhet.
Då kan man nästa dag byta om och på så vis ha en effektiv verksamhet.
Vi kommer också att arrangera 2 dagars FHJ kurser.

Vi tar gärna emot företags-beställningar, här får man vara i avkopplande miljö och på så vis "bryta sig ur" vardagen slit och stress. Nyhet för nästa år blir må bra dagar, vi tar upp hälsofrågor, mm. Vi kommer också att bjuda ut Mental träning-kurser.

Mental träning är en systematiskt utarbetad, långsiktig och vetenskaplig träning av mentala processer.
Målet är att genom träning kunna må och fungera bättre.

Mental träning har visat sig vara ett "instrument" i många olika sammanhang.

  • Du kan förändra och förbättra din självkänsla och intuitionen.
  • Med hjälp av detta kan du lära dig att påverka yttre och inre stress.
  • Du kan med tankens kraft påverka dina prestationer och  hälsan.
  • Du kan träna upp att öka din koncentration och förbättra minnet.
  • Du kan mer effektivt ta tillvara och utveckla dina förmågor och talanger.

Mental träning kan vara en "nyckel"  inom stresshantering, teambuilding, ledarskapsutveckling och mycket mer.