ONLINE  DISTANSKURSER  FÖR  ÅLAND

Enligt beslut nr. 148 U2, 16.9.2014, ÅLR 2014/7410 där landskapsregeringen har beslutat att godkänna utbildningsarrangörer i riket som är godkända av Traficom.

Då en förare med ett kursintyg utfärdat av vårt utbildningscentrum (företag) lämnar in till Åländska Polisen så skall det intyget godkännas.

UPPDATERING PÅGÅR !
Kurserna hålles via Zoom! Man behöver dator/läsplatta med högtalare/hörlurar samt kamera.
Anmälningar som SMS till +358 409 103 041

Arbetssäkerhetskortet 7h+1h

Förutseende Körning obligatoriska

Yrkesförarens hälsa-Mental Träning Dag 1

Arbete på väg- och gatuområden ( Vägskydd 1)

1

Nödförstahjälp för yrkesförare
Livräddande Fhj

Uppdatering Fhj

1

Virkestransporter - Arbetssäkerhet

Hjullastarsäkerhet Del 1

Kundservice

Vattenarbetskortet

1. Vattenledningsnet
2. Vattenverk

Tentamen senare på plats