ONLINE  DISTANSKURSER  FÖR  ÅLAND

Enligt beslut nr. 148 U2, 16.9.2014, ÅLR 2014/7410 där landskapsregeringen har beslutat att godkänna utbildningsarrangörer i riket som är godkända av Traficom.

Då en förare med ett kursintyg utfärdat av vårt utbildningscentrum (företag) lämnar in till Åländska Polisen så skall det intyget godkännas.


Kurserna hålles via Zoom! Man behöver dator/läsplatta med högtalare/hörlurar samt kamera.
Anmälningar som SMS till +358 409 103 041

Under höste 2022 blir alla kurser med kortet och ykb intyget blir 115€  moms 0%

1.Förutseende körning, obligatoriska

2.Arbetssäkerhet, tentamen online.

3.Arbete på Väg- och Gatu-områden ( Vägskydd 1) halva dagen teori, eftermiddagen egna övningar online och tentamen kl 16:00

Alla som utför jobb på väg eller gatuområde bör gå kursen. Har man anställda skall minst 1 person ha Vägskydd 2 kompetens.

4.Kundservice

5.Trucksäkerhet uppdatering

6.Livräddande FHJ

7.Fördjupning i FHJ

8. Hjullastarsäkerhet repetition

9. Virkestransporter

10.Yrkesförarens hälsa-Mental Träning Dag 1

11.Yrkesförarens hälsa-Mental Träning Dag 2

12.Vattenarbetskortet

blir mera efterssom jag är tvungen att resa till Åland för att ta emot examen (tentamen).
man får då skriva tentamen för vattenledning eller vattenverk eller för båda
Kurs 160€ tentamen 50€ + moms
Obs Man får skriva denna tentamen utan kurs också! Behöver minst 10 deltagare för denna kurs.

Obs alla förare och arbetare som jobbar med vatteledningar borde ha denna kurs!

Under planering nu ny kurs för säkerhetschefer och arbetsledare. (Företagare)

Grundkurs i arbetsskydd 5 dagar.

Denna med inriktning infra-byggande ( väg- och gatuarbete) ( Vägskydd 1 och 2 ingår här)
Denna kommer att inhålla 2-3 ykb dagar.

Pris 750€ + moms

Vi håller vanligtvis kurserna vardagar och lördagar. Men vi kan vid behov dela upp beställda kurser till två kvällar
3,5h + 3,5 h. Även söndagar kan använads för grupper mer än 10 personer!

Vi kan även "arrangera vissa önskemål" där det finns färdigt program godkänt av Traficom som kan användas.

https://www.capkurser.net/kursprogram/