UUTISET

Täällä kerromme uutisista

Päivitetty 18.10.2023

Mobiilikortilla on nyt uusi osoite

Mobiilikortin uusi osoite on mobiili.tyoturvallisuuskortti.fi. Aiempi Korttitieto.fi-osoite ei ole enää käytössä.


1.4.2023 lähtien Työturvallisuuskorttia suorittava käy koulutuksen, joka kestää seitsemän tuntia ja lisäksi tentin. Työturvallisuuskortin voi uusia neljä tuntia ja tentin kestävällä koulutuksella. Aikaisemmin kortti suoritettiin kahdeksan tunnin koulutuksella, joka piti sisällään tentin.

1.4.2023 muuttuvat myös Työturvallisuuskortin oppimistavoitteet. Samalla tarkennetaan sitä, mitä koulutuksessa tulee oppimistavoitteiden osalta käsitellä. Uudet oppimistavoitteet ovat seuraavat:

Tietää yhteisen työpaikan työsuojelun ja -turvallisuuden periaatteet

Tämän oppimistavoitteen alla käsitellään seuraavat asiat:

 • Yhteisen työpaikan työsuojelutoimijoiden oikeudet ja velvollisuudet
 • Työsuojelun yhteistoiminta ja työturvallisuuden suunnittelu
 • Työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
 • Perehdytys, työnopastus ja vuorovaikutus

Osaa tunnistaa työn vaara- ja kuormitustekijöitä

Tämän oppimistavoitteen alla käsitellään seuraavat asiat:

 • Työn vaara- ja kuormitustekijöiden tunnistaminen ja arviointi
 • Yleisimpien ja merkittävimpien vaaratekijöiden sisältö ja merkitys
 • Yleisimpien ja merkittävimpien kuormitustekijöiden sisältö ja merkitys
 • Vaaralliset kemikaalit ja altisteet

Ymmärtää turvallisen ja terveellisen työskentelyn periaatteet

Tämän oppimistavoitteen alla käsitellään seuraavat asiat:

 • Nolla tapatumaa -periaate ja tapaturmien syyt
 • Ennaltaehkäisy ja ennakointi
 • Turvallinen ja terveellinen työympäristö ja -olosuhteet
 • Vaaralliset, luvanvaraiset ja poikkeukselliset työtehtävät ja niiden suunnittelu

Ymmärtää ihmisen toiminnan merkityksen työturvallisuudelle

Tämän oppimistavoitteen alla käsitellään seuraavat asiat:

 • Yksilön oman toiminnan ja inhimillisten tekijöiden merkitys
 • Turvalliset työtavat (ml. ergonomia) ja välineet
 • Toiminta läheltä piti, työtapaturma- ja onnettomuustilanteissa
 • Työtapaturmien merkitys yksilön lähipiirille, työyhteisölle ja yhteiskunnalle

Työturvallisuuskortin voi suorittaa myös eri tavoilla. Voit valita itsellesi oppijana parhaiten soveltuvan mallin seuraavista:

Perinteinen luokkaopetus

Osallistut läsnä kasvokkain tapahtuvaan opetukseen. Kohtaat ihmisiä ja voit keskustella sekä verkostoitua heidän kanssaan. Lähiopetuksen hyödyt ovat monille huomattavat ja se on Työturvallisuuskorttikoulutuksissa eniten käytetty koulutuksen suoritustapa.

Verkko-opetus

Osallistut webinaariin omalla päätelaitteellasi, jossa on kamera ja ääniyhteys. Luokka, jossa työskentelet, on virtuaalinen ja oppimisympäristönä toimii vaikka oma koti. Tämä takaa rauhallisen ja turvallisen oppimisympäristön auttamaan oppimistuloksien paranemisessa. Koulutus vastaa kestoltaan ja sisällöltään perinteisesti luokassa tapahtuvaa oppimistilannetta.Avoimet kurssit: Lähiopetus!                                                          Ohjelman päivitys on tulossa!

Usein on myös mahdollisuus osallistua etänä Zoomin kautta!

Voit tilata meiltä sinulle ja organisaatiollesi sopivan koulutuksen.

Yleinen Lähi- koulutus

(avoin koulutus) on sellainen koulutus, johon osallistuu useamman kuin yhden organisaation, työpaikan, tai muun vastaavan tahon henkilöitä.

Olemme hyväksytty autonkuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutusorganisaatio Traficomin hyväksymillä ohjelmilla. Meillä kuljettaja voi suorittaa turvallisuuskurssin ja saada samalla sekä tarvittava kurssipätevyyden että seitsemän tuntia lain edellyttämää ammattipätevyyden jatkokoulutusta.


Tilaa nyt sinun firmalle "oma kurssi"!


.