ONLINEKURSER

Vi använder Zoom

För att delta i webinar-kurser behöver du ha en bordsdator, eller laptopp.
Läsplatta går och i nödfall telefonen, ha laddaren tillhands.
Därtill behövs kamera, högtalare eller hörlurar och mikrofon.

Den här guiden beskriver hur du ansluter dig till en kurs via  i Zoom.

Inloggning

Om du inte har ladda ned Zooms klientprogram finns det inte installerat på din dator

Om Zoom inte finns installerat på din dator kommer webbläsaren att automatiskt starta nedladdning av programmet Zoom Launcher då du klickar på den link vi sänder dig i eposten.

Installera Zoom

Klicka på länken nedan för att följa en guide som beskriver hur du installerar Zoom på din Windows  dator.

https://zoom.us/download

Om klientprogram finns redan installerat på din dator

Om Zoom redan finns installerad kommer ett webbläsarfönster upp med frågan om du tillåter att programmet Zoom öppnas.


Avbokningsregler

Anmälan är bindande. Avbokning skall göras 3 dagar innan bokad kurs. Vid senare avbokningar debiterar vi 50 % av kostnaden för utbildningen. Om anmälan inte avbokas alls eller avbokas på utbildningsdagen debiterar vi fullt pris. Om utbildningen ställs in eller avbryts på grund av institutionen krävs inga kostnader in.  Läroanstalten ansvarar inte för eventuella merkostnader som deltagaren kan ådra sig. Avbokning av utbildningen meddelas via e-post eller sms.

Allmän info med beaktandet av GPDR

Information om hur ni följs upp och registreras då ni fyller i en webb-blankett för en tentamen.Besökare Du är en "webbplatsbesökare" (eller helt enkelt "besökare") om du besöker en av våra webbplatser, till exempel för att fylla i en tentamen!Vi som skapar innehållet samt Du som fyller i är en "skapare" i ett av oss använda konto i en tjänst och antingen skapar enkäter, formulär, applikationer eller frågeformulär som t.ex. en tentamen!

Svarande Du är "svarande" om du har fått en undersökning, formulär, ansökan eller frågeformulär som drivs av oss. Både "Skapare" och "Respondenter" betraktas också som "Webbplatsbesökare".

Vi behandlar personuppgifter om dig för att fullgöra vårt avtalsenliga ansvar för att leverera tjänsterna till dig!Vårt primära mål är att förbättra våra tjänster och att meddelanden är relevanta för alla våra användare, samtidigt som vi säkerställer att personlig information om alla användare respekteras och skyddas. Vi lagrar er tentamen enlig tex. Arbetssäkerhetscentralens krav i tre månader. De lagra er i registret i (5) fem år eller lika så länge ert kort är kraft, på så vis kan ni få beställa ett nytt om ert kort omkommer.

Kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress)

Du kan komma att tillhandahålla oss dina kontaktuppgifter, antingen genom användningen av våra tjänster, ett formulär på vår webbplats, kommunikation med vårt försäljnings- eller kundsupportteam.

Vi använder kontaktuppgifter för att besvara dina förfrågningar, skicka information som en del av tjänsterna och skicka marknadsföringsmaterial till dig (så länge du inte avregistrerar dig).

Sätt ett kryss i kursanmälan tentamensformuläret för godkännandet att vi får kontakta dig för andra orsaker än att bjuda in dig till kurs eller ge dig möjlighet att delta i tentamen.

https://www.tyoturvallisuuskortti.fi/files/559/Tyoturvallisuuskorttirekisteri_Tietosuojaseloste_04072018.pdf

Cookies

Vi samlar in information med hjälp av cookies när du svarar på en enkät. Vi använder dessa cookies för att se till att alla funktioner i vår enkättjänst är aktiverade och att enkäten fungerar optimalt.

IP address

Din IP-adress används för att säkerställa att du inte fyller i samma enkät, formulär, ansökan eller frågeformulär två gånger, om den som skapar innehållet har valt inställningar för att undvika detta (valfusk), för missbruksövervakningssyften (så att vi kan identifiera en svarande som har missbrukat ifyllandet av enkäten på ett sätt som strider mot våra användningspolicyer eller för att hjälpa den som skapar innehållet att uppfylla sina juridiska skyldigheter.

Användning av enkätsvar

I allmänhet kontrolleras och hanteras enkätsvaren till WebbEnkäter-enkäter av den som skapar innehåll (personen som skickade ut eller skapade enkäten). I sådana fall bearbetar WebbEnkäter endast svaren på uppdrag av den som skapar innehåll.

Vi tecknar avtal om konfidentialitet och datahantering med våra partners för att säkerställa att de uppfyller höga krav på konfidentialitet och följer bästa praxis när det gäller sekretess- och säkerhetsstandarder och vi granskar regelbundet dessa standarder och processer. Vi måste också dela information eller data för att:

 • följa gällande lag, förordning, juridisk process eller myndighetsförfrågan.
 • genomdriva gällande policyer, inklusive utredning av potentiella överträdelser.
 • upptäcka, förebygga eller på annat sätt hantera bedrägeri, säkerhetsproblem eller tekniska problem.
 • skydda rättigheter, egendom eller säkerhet för våra användare, allmänheten eller enuvo och/eller när det krävs eller är tillåtet enligt lag.

Cookies

Vi och våra partners använder cookies och liknande tekniker på våra webbplatser.

 • Av säkerhetsskäl
  Vi använder cookies för att autentisera din identitet och verifiera om du är inloggad på WebbEnkäter eller för att fastställa om en incident berör dig.
 • För att ge dig anpassat innehåll
  För att förbättra våra tjänster
  Vi använder cookies för att mäta din användning av våra webbplatser och spåra hänvisningsdata, och även för att då och då visa olika versioner av innehåll för dig. Denna information hjälper oss att utveckla och förbättra våra tjänster (det hjälper oss att fokusera på den del av tjänsten som du verkar vara mest intresserad av) och optimera innehållet som vi visar för dig (vilket kan inkludera marknadsföringsinnehåll).

Du kan välja att ta bort eller inaktivera cookies via dina webbläsarinställningar.

Datalagring

Om du har ett konto hos WebbEnkäter raderar vi inga data på ditt konto - du är ansvarig för och kontrollerar hur länge du lagrar dessa data. Det finns kontroller på ditt konto där du kan radera data på kontonivå (alla data på ditt konto) och på svarsnivå. Om du är en svarande rekommenderar vi att du frågar den som skapade innehållet hur länge dina svar kommer att lagras i WebbEnkäter-tjänsterna.

Ändringar av vår sekretesspolicy

Vi kan då och då göra ändringar av denna sekretesspolicy. Vi kommer att identifiera ändringarna som vi har gjort på denna sida. Vid tillfällen då en ändring väsentligen kommer att ändra sättet på vilket vi samlar in eller använder dina personuppgifter eller data skickar vi ett meddelande till alla våra kontohavare.

Vem är registeransvarig?

Som nämndes ovan - alla svarsdata på individuell nivå kontrolleras av den som skapar innehållet.

Dina rättigheter

Dina rättigheter är:

 • Rätt att få tillgång till data
 • Rätt att begränsa hantering
 • Rätt till rättelse
 • Rätt till radering (rätt att glömmas)
 • Rätt att invända mot behandling
 • Rätt att återkalla ditt samtycke; och
 • Rätt till uppgifters portabilitet

Vi tecknar avtal om konfidentialitet och datahantering med våra partners för att säkerställa att de uppfyller höga krav på konfidentialitet och följer bästa praxis när det gäller sekretess- och säkerhetsstandarder och vi granskar regelbundet dessa standarder och processer. Vi måste också dela information eller data för att:

 • följa gällande lag, förordning, juridisk process eller myndighetsförfrågan.
 • genomdriva gällande policyer, inklusive utredning av potentiella överträdelser.
 • upptäcka, förebygga eller på annat sätt hantera bedrägeri, säkerhetsproblem eller tekniska problem.
 • skydda rättigheter, egendom eller säkerhet för våra användare, allmänheten eller enuvo och/eller när det krävs eller är tillåtet enligt lag.

Efter tentamen:
Svarande

När du har fyllt i en enkät, ett formulär, ett frågeformulär eller en enkät som har skickats till dig av någon som skapar innehåll, med hjälp av en WebbEnkäter-tjänst, måste du ta direkt kontakt med denna person eller organisation för att diskutera hantering, radering, tillgång och begränsning av tillgången till eller för att återkalla samtycket till användning av, informationen som du har givit dem i dina svar. WebbEnkäter kontrollerar inte dina svarsdata och kan följaktligen inte direkt hantera dessa förfrågningar i relation till dessa data. Om du har svårigheter att hitta den som skapat innehållet kan du kontakta oss via vårt supportteam så gör vi vårt bästa för att hjälpa dig.

Ni har vissa lagliga rättigheter att få information om huruvida vi har personlig information om dem, att få tillgång till personlig information som vi har om dem och att få korrigering, uppdatering, ändring eller radering under lämpliga omständigheter. Vissa av dessa rättigheter kan vara föremål för vissa undantag eller begränsningar. Vi kommer att svara på din begäran om att utöva dessa rättigheter inom rimlig tid (och i alla fall inom 30 dagar efter mottagandet av en begäran).

Tentamens-Blankettens administratör:
(Vår kontaktinformation för sekretessförfrågningar)

enuvo GmbH
Seefeldstrasse 25
8008 Zurich
Switzerland

info@enuvo.ch