ETT BRETT UTBUD AV SÄKERHETSKURSER

Bläddra ned för att se kommande kurser!

Vi har många program i användning som är godkända av Traficom som Cap-dagar

Kommande webinar-kurser via Zoom!

Anmälningar https://capkurser.blankett.fi/form/10888     ( Lösenord: CAP2021)

Eller som SMS till 0409103041 med alla person- faktureringsuppgifter, epostadress och kort av körkortet.

För mer information om Webinar-kurser  klicka !

KOMMANDE KURSPROGRAM
CAP-KURSER

Håller följande kurser som webinar via Zoom
30.08 kl 08:45 -16:00 Förutrseende körning
31.08 kl 08:45 -17:00 Arbetssäkerhetskortet
01.09 kl 08:45 -16:00 Hjulastarsäkerhet
02.09 kl 08:45 -16:00 Säkerhet vid arbete på Väg- och gatuområden ( Vägskydd 1) tentamen online efter kursen
03.09 kl 08:45 -16:00 Livräddande Fhj
07.09 kl 08:45 -17:00 Arbetssäkerhet
Kurspris:120€ + moms + 11€ för Cap-Reg


13-14.09 kl 09-17:00 VÄGSKYDD 2, hålles som vanlig kurs i Smedsby, ej cap
Pris: 260€ + moms
Man behöver dator / läsplatta med kamera, högtalare / hörlurar
Anmälningar som SMS till 0409103041 med bild på körkortet samt person- och faktureringsuppgifter och epostadress

VATTENARBETSKORTET

-Ledningsnät

- Vattenverk

I Pargas 13.10 kl 09-17

VÄGSKYDD 2 i PARGAS OBS (EJ CAP)

14-15.10

Plats: Kjell´s Kitchen  Industrigatan 14Pargas

Tid: kl 09-16:00


OBSERVERA FÖRETAGARE!


Alla som har anställda som jobbar på Gatu- och Vägområden så bör minst 1 person ha Vägskydd 2 eftersom all inskolning, allt arbetsskydd skall skötas av en person som har Vägskydd 2 kompetens:
Du behöver ha med dator eller läsplatta !
Anmälningar som SMS till 0409103041 med alla personuppgifter, faktureringsuppgifter, epost.
Pris 270€ inkl kaffe / lunch/kaffe och kursintyg plastkort finns ej mera att få


Våra nuvarande kurser

 • Ny kurs för Virkestransporter!
 • Förutseenede körning den obligatoriska kursen
 • Arbetssäkerhetskortet
 • Nödförstahjälp för yrkeschaufförer 1 dag
 • Grundläggande förstahjälp dag 1
 • Fördjupande del, dag 2
 • Trucksäkerhet klass AB
 • Hjullastarsäkerhet delarna 1-3 enl TLP 10
 • Kundservice
 • Vattenarbetskortet -ledningsnät och vattenverk
 • Arbete på väg- och gatuområden ( Vägskydd 1)
 • Vägskydd 2 (obs ej Cap dagar)
 • Heta Arbeten (obs ej capdag)
 • Förstahandssläckning
 • Arbetsmiljö
 • Ergonomi för yrkesförare
 • Beställningskurser