ETT BRETT UTBUD AV SÄKERHETSKURSER

I Nyheterna kan ni läsa om restriktioner mm

English courses, click here! 


KOMMANDE KURSER


FÖRUTSEENDE KÖRNING OBLIGATORISKA DAGEN
Framflyttas, meddela ert behov!

Zoom Webinar ( 8 närvaroplatser i Smedsby)
Anmälan: SMS till 0409103041 med epost + bilder av körkortet samt adresserna.

Pris: 115€ + moms + 11€ för cap-reg moms

 Som närvaro 130€ + moms + 1€ för cap-reg inkl kaffe / linch /kaffe

SMS till 0409103041 med epost + bilder av körkortet samt adresserna.


Säkerhet vid arbete på Väg ( Vägskydd 1) Cap-dag
Måndag 30.05 kl 08:46 -16:00
Halva dagen teori, halva dagen egna övningar och tentamen efter kursens slut!
Zoom Webinar + närvaro i Smedsby

Pris: 115€ + moms + 11€ för cap-reg moms

Som närvaro 130€ + moms + 1€ för cap-reg inkl kaffe / linch /kaffe

SMS till 0409103041 med epost + bilder av körkortet samt adresserna.TRUCKSÄKERHET Cap-Dag

Onsdag 1.6 kl 08:45-16:00

Pris: 115€ + moms + 11€ för cap-reg moms

Som närvaro 130€ + moms + 1€ för cap-reg inkl kaffe / linch /kaffe

SMS till 0409103041 med epost + bilder av körkortet samt adresserna.Arbetssäkerhet för Yrkesförare

CAP-DAGAR GRÖNA KORTET
Arbetssäkerhets-kurser för alla som behöver kortet!

Möjlighet till närvaro vid Vasa Byggcentrum.

31.5 Kl 09:00-16:00 Webinar via Zoom

14.6 Kl 09:00-16:00 Webinar via Zoom

Pris: 115€ + moms + 11€ för cap-reg moms 0

Anmälningar som SMS till 0409103041 med epost + bilder av körkortet samt adresserna.
Vattenarbetskortet

Ledningsnät och Vattenverk Webinar via Zoom

Tentamen efter enligt överenskommelse, man får även skriva tentamen utan kurs

PLATS OCH TID MEDDELAS SNART
Pris: Webinar 150€ + moms + 11€ för cap-reg moms 0 (tentamen 80€ + moms)
Anmälningar som SMS till 0409103041 med epost + bilder av körkortet samt adresserna.


HETA ARBETEN Obs ej Cap

Hålles vid behov! Meddela!

Avbokningsregler

Anmälan är bindande. Avbokning skall göras 3 dagar innan bokad kurs. Vid senare avbokningar debiterar vi 50 % av kostnaden för utbildningen. Om anmälan inte avbokas alls eller avbokas på utbildningsdagen debiterar vi fullt pris. Om utbildningen ställs in eller avbryts på grund av institutionen krävs inga kostnader in. Läroanstalten ansvarar inte för eventuella merkostnader som deltagaren kan ådra sig. Avbokning av utbildningen meddelas via e-post eller sms.