ETT BRETT UTBUD AV SÄKERHETSKURSER

I Nyheterna kan ni läsa om restriktioner mm

English courses, click here! 


KOMMANDE KURSER

Uppdatering pågår!

Livräddande Fhj Cap-Dag

05.09.2022 kl 09-16 i Smedsby
Pris: på plats 130€ + moms + registrering 11€ + fakturering 5€ + moms inkl kaffe å luch!
Anmälan med bild på körkortet, epost, adrsserna, sänd SMS 0409103041


ARBETSSÄKERHET CAP-KURS

Tisdag 27.9 kl 09-17 i Vasa / samt på distans via zoom

Pris 115€ + moms + 11€ för Cap-reg + fakturering.
Anmälan: sänd SMS till 0409103041 med bild av körkortet, epostadress, hemadress och faktureringsuppgifter.Vattenarbetskortet

Ledningsnät och Vattenverk Webinar via Zoom

Tentamen efter enligt överenskommelse, man får även skriva tentamen utan kurs

PLATS OCH TID MEDDELAS SNART
Pris: Webinar 150€ + moms + 11€ för cap-reg moms 0 (tentamen 80€ + moms)
Anmälningar som SMS till 0409103041 med epost + bilder av körkortet samt adresserna.


HETA ARBETEN Obs ej Cap

Hålles vid behov! Meddela!

Avbokningsregler

Anmälan är bindande. Avbokning skall göras 3 dagar innan bokad kurs. Vid senare avbokningar debiterar vi 50 % av kostnaden för utbildningen. Om anmälan inte avbokas alls eller avbokas på utbildningsdagen debiterar vi fullt pris. Om utbildningen ställs in eller avbryts på grund av institutionen krävs inga kostnader in. Läroanstalten ansvarar inte för eventuella merkostnader som deltagaren kan ådra sig. Avbokning av utbildningen meddelas via e-post eller sms.