Kurserna

FÖRUTSEENDE KÖRNING
FÖRUTSEENDE KÖRNING

Förutseende Körning 7h, är den obligatoriska Cap-dagen av de fem kurserna

Kurserna hålles både på distans via Zoom och som närvarokurser.

ARBETSSÄKERHETS KORTET
ARBETSSÄKERHETS KORTET

Grundkurs i arbetssäkerhet 8h, hålles både närvaro och som Zoom-webinar.

Denna kurs är också Cap-dag
Det finns möjlighet till olika teman (innehåll) för denna kurs! Kortet krävs inom bygg, industri, hamn,logistik mm.

Kortet gäller i fem år.

VATTENARBETSKORTET
VATTENARBETSKORTET

Vattenarbetskortet 7h, för ledningsnät och även för Vattenverk. Dessa även som Cap-dag. Det är vattenbolagen, kommunerna och städernas vattenverk som kräver att de som jobbar har denna kompetens. Kortet gäller i fem år.

TRUCK-KORT
TRUCK-KORT

Trucksäkerhet 7h  Class AB upp till 7,5 ton Cap-Dag.

Grundkurs i trucksäkerhet som ger deltagaren ett kort för fem år.

LÄR DIG RÄDDA LIV
LÄR DIG RÄDDA LIV

Livräddande FHJ 7h

Grundkurs i FHJ Cap-dag-

Grundkurs + Fördjupning 14h = två Cap-dagar, kortet gäller i tre år.

SÄKERHET VID JOBB PÅ VÄG
SÄKERHET VID JOBB PÅ VÄG

Säkerhet vid arbete på Väg- och Gatuområden 7h. Cap-Dag

Förmiddagen teori, eftermiddagen övningar på egen dator och tentamen för Vägskydd 1 efter kursen.

Möjlighet till förlängning för att erhålla Vägskydd 2 kompetens.

BÄTTRE HÄLSA
BÄTTRE HÄLSA

Förarens hälsa / Mental Träning 7h

Cap-dag. Att hitta en "ny väg" för bättre hälsa, välmående i jobbet och på fritiden.

TELESKOPLASTARE
TELESKOPLASTARE

Säkerhetskurs för Teleskoplastare 7h

Cap-dag. Truck C7.  Kort för fem år.

HJULLASTARE
HJULLASTARE

Hjullastarsäkerhet C klass 1/3 Grundkurs 7h Cap-dag.

ARBETE PÅ HÖG HÖJD
ARBETE PÅ HÖG HÖJD

Kursen arbete på hög höjd 7h

Kurs för Lyftsäkerhet

Kurs för "Koppla rätt" 7h

Kort som gäller fem år.

Mental träning för Yrkesförare Cap-Dag

Arbetssäkerhet vid Virkestransporter Cap-Dag


Grundkursen för arbetsskydd 3+3 dagar

För arbetsledare, arbetsgivare och förberedande för säkerhetskoordinator.

I kursen ingår uppdatering av arbetssäkerhetskortet 4 h som då behöver vara i kraft. Även uppdatering av Livräddande FHJ

Skriftliga hemuppgifter emellan kursperioderna ingår.

FÖRHANDSSLÄCKNING
FÖRHANDSSLÄCKNING

Kurs för alla, 2h uppdelat på teori och övning.

Kundservice 7h Cap-dag

HETA ARBETEN
HETA ARBETEN

Kurs för Heta Arbeten 8h ger kort som gäller i fem år, gäller även takarbeten. Ej Cap!

Säkerhets-kurser för Kvinnor som äger skog.

Kurs för säkerhetskoordinator

Grundkursen för arbetsskydd bör avklaras först, därefter tre dagar till.

Skriftliga hemuppgifter om eget arbete ingår.