Green Rock IISI-minireningsverk renar allt boendeavloppsvatten på saneringsobjekt och nybyggen pålitligt och säkert.

RENINGSVERK

GREEN ROCK

Snabbt och enkelt att sanera avloppsystemet, krav är att de 2 befintliga brunnarna  är täta!

Det driftssäkra reningsverket som är förmånligt, lättskött och ett bra val!

Slutna brunnar som finns i storlekar från 3000-12200liter.

Tillbehör

3626335 IISI Trådlöst larm

IISI - flockningsmedel är framställd speciellt för IISI reningsverk, och kemikalien sedimenterar fosfor i avloppsvattnet till reningsverkets slamavskiljare. Använd endast IISI originalkemikalier!

 Finns i 10 l och stora 30 l kanistrar. OBSERVERA vi rekommenderar er att köpa 10 liter för detta är en "färskvara"!


Produkter för villan


IISI STUGA filterbrunn

IISI H1 PLUS - gråvattenfilter renar effektivt 150 l gråvatten i dygnet. Den är lämplig för kontrollerad hantering av bad- disk- och tvättvatten i en stuga eller bastu utan rinnande vatten.

IISI H1 PLUS består av en slambrunn och en filterbrunn. IISI H1 PLUS -gråvattenfiltret är kompakt till sin storlek och tack vare att den består av två brunnar så kan dessa även vid behov i utmanande förhållanden installeras på längre avstånd ifrån varandra. Reningen sker biologiskt och vatten flödar med fall genom filtret. Enkel service. Du byter ut det komposterbara filtret en gång om året.

Lämpligt för:

 • hantering av bad- , disk- tvättvatten i bastu eller stuga utan rinnande vatten
 • kan installeras på alla tomter och i alla typer av jordmån
 • lämpligt även på strandområden och områden med strängare krav på reningsnivån
 • för kontinuerligt och periodiskt bruk

Egenskaper:

 • kapacitet 150 l gråvatten /dygn
 • kontinuerligt fungerande biologisk process - vattnet flödar med fall
 • effektiv rening - stor yta för biologisk mikrobaktivitet
 • effektiv filtrering - utmärkt reningsresultat
 • tillverkat av förstklassigt polyetenplast - lätt och enkelt att hantera
 • synnerligen hållfast - ingen korrosion
 • självförankrande konstruktion - lätt att installera
 • vattnet kan ledas från reningsverket direkt till diket, stenkistan eller i naturen - ingen infiltreringsbädd behövs
 • skillnaden mellan in- och utloppsstosarna bara 5 cm
 • behöver ingen el
 • behöver inga kemikalier
 • behöver ingen pump
 • behöver ingen mark-/infiltreringsbädd


IISI H4 - gråvattenfilter

IISI H4 - gråvattenfilter renar effektivt 400 l tvättvatten i dygnet Lämpligt för rening av tvättvattnet i en välutrustad fritidsbostad.
Reningen sker biologiskt och vattnet flödar med fall genom filtret. Enkel service. Du byter bara ut det komposterbara filtret en gång om året.

Lämpligt för:

 • fritidsbostäder försedda med diskmaskin och/eller dusch, diskho
 • fritidsbostäder i kontinuerligt och periodiskt bruk
 • lämpligt även på strandområden och områden med strängare krav på reningsnivån
 • kan installeras på alla tomter och i alla typer av jordmån

Egenskaper:

 • kapacitet 500 l tvättvatten/dygn
 • kontinuerligt fungerande biologisk process - vattnet flödar med fall
 • effektiv rening - stor yta för biologisk mikrobaktivitet
 • effektiv filtrering - utmärkt reningsresultat
 • effektiv avskiljningsförmåga - avskiljer fetter och fasta partiklar
 • tillverkat av förstklassig polyetenplast - lätt och enkel att hantera
 • synnerligen hållfast - ingen korrosion
 • självförankrande konstruktion - lätt att installera
 • vattnet kan ledas från reningsverket direkt i diket, stenkistan eller i naturen - ingen infiltreringsbädd behövs
 • skillnaden mellan in- och utloppsstosarna bara 35 cm
 • behöver inga kemikalier
 • behöver ingen el
 • behöver ingen pump
 • behöver ingen mark-/infiltreringsbädd

IISI H1 SAUNA - gråvattenfilter renar effektivt 100 l tvättvatten i dygnet. Lämpligt för styrd hantering av tvättvatten i bastu utan rinnande vatten. Reningen sker biologiskt och vatten flödar med fall genom filtret. Enkel service. Du byter ut det komposterbara filtret en gång om året.

Lämpligt för:

 • hantering av tvättvatten i bastu utan rinnande vatten
 • kan installeras på alla tomter och i alla typer av jordmån
 • lämpligt även på strandområden och områden med strängare krav på reningsnivån
 • för kontinuerligt och periodiskt bruk

Egenskaper:

 • kapacitet 100 l tvättvatten/dygn
 • kontinuerligt fungerande biologisk process - vattnet flödar med fall
 • effektiv rening - stor yta för biologisk mikrobaktivitet
 • effektiv filtrering - utmärkt reningsresultat
 • tillverkat av förstklassigt polyetenplast - lätt och enkelt att hantera
 • synnerligen hållfast - ingen korrosion
 • självförankrande konstruktion - lätt att installera
 • vattnet kan ledas från reningsverket direkt till diket, stenkistan eller i naturen - ingen infiltreringsbädd behövs
 • skillnaden mellan in- och utloppsstosarna bara 5 cm
 • behöver ingen el
 • behöver inga kemikalier
 • behöver ingen pump
 • behöver ingen mark-/infiltreringsbädd

Kan man utnyttja de gamla slambrunnarna när man förnyar sitt avlopp?

Slambrunnar var tidigare den vanligaste metoden för rening av avloppsvatten i fastigheter. Även i dagsläget finns det många fastigheter på glesbygden som har kvar sitt gamla avloppssystem bestående av slambrunnar, antingen 2-3 separata brunnar eller en brunn med 2-3 kammare. Men vid behandling av avloppsvatten endast i slambrunnarna stannar en stor del av näringsämnena kvar i avloppsvattnet. Det finns fortfarande fosfor och kväve löst i vattnet, vilket smutsar ner närmiljön och orsakar övergödning av vattendragen.

-IISI ROCK saneringsreningsverket för befintliga slambrunnar är det förmånligaste sättet att åtgärda fastighetens avloppshantering så att den uppfyller dagens krav på avloppsvattenrening. IISI ROCK installeras ovanpå den befintliga slambrunnen, vilket betyder att installationen är enkel och inte kräver några grävarbeten, berättar Avalon Nordic AB:s försäljningschef Toivo Ahopelto.

Rent, klart och luktfritt vatten

Reningen med IISI ROCK sker i tre steg: mekaniskt, kemiskt och biologiskt. Slambrunnarna tar hand om den mekaniska reningen, precis som tidigare. De separerar de tyngre partiklarna och fett som flyter på ytan från avloppsvattnet och hindrar därmed dem från att rinna ut i omgivningen.

För den kemiska reningen installeras en kemikaliedoseringspump inne i fastigheten. Pumpen doserar flockningsmedel i avloppsvattnet enligt antalet personer som bor i hushållet. Flockningsmedlet flockar den lösta fosforn från avloppsvattnet så att det stannar i slammet i slambrunnen och inte rinner ut i naturen.

Själva IISI ROCK reningsverket sköter den biologiska reningen. Reningsverket cirkulerar det vatten som kommer från slambrunnarna och luftar det så att mikroberna på tillväxtunderlagen inne i reningsverket kan mumsa i sig näringsämnena som finns i avloppsvattnet och samtidigt effektivera kvävereningen.

-Vattnet som kommer ut från IISI är klart och luktfritt, vilket inte är fallet vid många andra reningsmetoder. IISI ROCKs reningsresultat kan man till och med se med blotta ögat.

Ett enkelt och säkert avloppssystem

IISI ROCK är som namnet säger lätt att installera, använda och sköta. Det renar avloppsvattnet automatiskt utan krångel. Pumpen som cirkulerar vattnet i reningsverket går i intervaller enligt en timer i elcentralen. Biologin i reningsverket klarar även av långa driftstopp utan att reningsresultaten försämras. De enkla serviceåtgärderna som behövs kan man antingen sköta själv eller så kan man teckna ett serviceavtal.

-IISI ROCK kräver knappt något underhåll alls. Slambrunnarna behöver tömmas ett par gånger per år, precis som förut. I samband med slamtömningen är det bra att kontrollera cirkulationspumpen i reningsverket och vid behov tvätta av den. Kemikaliekanistern som finns inne i fastigheten måste med jämna mellanrum bytas eller fyllas på. Det behöver man dock inte själv komma ihåg utan pumpen avger ett alarm i det skedet som kanistern börjar bli tom.

Den reningsmetod som IISI ROCK använder sig av är ingen hemlighet. Metoden har använts av stora kommunala avloppsreningsverk i många tiotals år. IISI ROCK kom ut på marknaden år 2005.

Ahopelto berättar nöjt att IISI ROCK enligt långtidsdriftstester utförda av den tidskriften Tekniikan Maailma år 2011 bevisligen är marknadens mest driftsäkra minireningsverk. Det finns tusentals IISI ROCK minireningsverk installerade både i hemlandet och på exportmarknaden.

Passar IISI ROCK åt mig?

De gamla slambrunnarna måste vara täta och i gott skick för att man ska kunna montera ett IISI ROCK minireningsverk ovanpå dem.

-IISI ROCK minireningsverket håller i flera tiotals år. Därför är det särskilt viktigt att slambrunnarna som det ska fungera tillsammans med är i bra skick och har lång förväntad livslängd kvar.

Slambrunnarna behöver vara tre till antalet eller om man har en enskild slambrunn behöver den ha tre kammare. Även två separata slambrunnar med en kammare räcker ifall man monterar en tilläggsskiva i den andra brunnen, så att man totalt har tre kammare till förfogande.

IISI ROCK är även ett bra alternativ till en igensatt markbädd. Man kan ofta återanvända de befintliga slambrunnarna och således behöver ingen ny markbädd anläggas.

Jämfört med anläggande av en ny markbädd är IISI ROCK en förmånlig anskaffning. Den kan inte heller täppas igen likt en markbädd. På det viset kan man på lång sikt spara reda pengar jämfört med kostnaden för en markbädd.

Vill du ha en enkel lösning på ditt avloppsproblem? Beställ en kostnadsfri avloppskartläggning, så får du en experts utlåtande över slambrunnens skick och fastighetens bäst lämpade avloppssystem!

Vårt sortiment består av avloppsvattensystem för nybyggen, saneringsbyggen, enfamiljshus, fritidsbostäder, sommarstugor, lägergårdar, campingområden, bygemenskaper, radhus och alla som behöver en säker och förstklassig avloppsrening utanför det kommunala avloppsnätet. Våra produkter är en del av fastighetens välfungerande husteknik.

 Varumärket Green Rock IISI är pionjär på sitt område. Det har redan i flera år aktivt lanserat nya innovationer på marknaden och tillfredsställt talrika kunder liksom även oss själva som har ett långvarigt förhållande till konstruktion, produktutveckling, tillverkning och marknadsföring i egenskap av producenter för avloppsvattensystem.
Vi har ett orubbligt mål med allt vad vi gör; avloppsvattenrenoveringen ska vara IISI.

BSCS - stora reningsverk

BSCS, dvs. BIOSTONE-CHEMSTONE reningsverk renar effektivt allt boendeavloppsvatten där det krävs stor kapacitet. Lämpligt för bostadshus, affärsbyggnader, skolor, daghem, hotell, campingområden och semesterbyar.

Biostone-Chemstone är tillförlitliga reningsverk som tål stora belastningsvariationer. Reningsresultatet överstiger värdet på den högsta kravnivån. Servicen är enkel och lätt.

Biostone- och Chemstonemodulerna är separata vilket innebär att delarna till leveransen kan väljas smidigt enligt behov. Om du t.ex. behöver enbart biologisk rening kan systemet levereras utan den kemiska reningsutrustningen.

BSCS produkturval består av ett reningsverk för 55 personer upp till flera reningsverk för flera hundra personer:

 • BSCS 55
 • BSCS 100
 • BSCS 200
 • även andra dimensioner enligt behov

Processen fungerar kontinuerligt och bygger på teknologi med trickling filter. <0}

Faserna i reningsprocessen:

 • försedimentering i tre kammare
 • biologisk rening
 • kemisk rening
 • efterklarifiering
 • efterfiltrering
 • avloppssystem för renat vatten

Flera hundra BSCS reningsverk har levererats under närmare 20 år till flera länder över hela världen.


GARANTI

GREEN ROCK IISI reningsverken har två års garanti på anordningen räknat från köpslutet. Registrera garantin genast efter köpslutet genom att returnera garantikortet som medföljer produkten, eller genom att fylla i uppgifterna i den elektroniska blanketten nedan.

I garantin ingår konstruktions- och tillverkningsfel som skriftligen anmälts till tillverkaren under garantitiden och som tillverkaren har konstaterat.
Tillverkarens ansvar gäller inte normalt slitage, skador till följd av försämring eller externa orsaker och indirekta kostnader. Garantin omfattar heller inte fel som beror på felaktig placering, förvaring, installering, vårdslös användning eller försumlig service av produkten. Garantin upphör att gälla om andra än IISI komponenter installerats i produkten.

Transportskador ingår inte i garantin. När du tar emot en produkt efter transport ska du kontrollera produkten, och om du upptäcker skador ska du anteckna dem i fraktsedeln och ansöka om ersättning av transportbolaget.

Spara inköpskvittot. Vi rekommenderar att du dokumenterar de olika skedena av installeringen med fotografier. Spara dem på samma plats som reningsverkets journal.

GREEN ROCK IISI GARANTIKORT

När du köpt en GREEN ROCK IISI produkt ska du registrera garantin genom att fylla i textfälten nedan och klicka på "Sänd". Om du köpt flera produkter ska varje produkt registreras skilt. Fyll alltid i hela blanketten och klicka på "Sänd".

Du kan även registrera garantin genom att returnera garantikortet som medföljer varje IISI produkt. Registrera här