NYHETER

Uppdaterad 20.04.2024

Vi har nu haft 2 kurser med Elisabeth Henriksson under rubriken Mental träning.

Deltagare ha lovordat Elisabeth,s föreläsning och uttalat sin tacksamhet för en fin Cap-dag som är något helt extra. 

Vi kommer att arrangera flera dagar snart!

Vi har nu ett nytt kurs-ställe snart, Högåsens Sportstuga

Vi håller  tre kurser snart och se hur det fungerar, senare fler vid behov.

https://maps.app.goo.gl/YEtgVKGrECdCJdoc7uga


 


De första kurserna för i år har hållits vid Bötom Berget, vi kommer att fortsätta i mån av möjlighet om  utrymme kan hyras,


Vårt företag Ab Jusslins Eco-Trend Oy fyller 30 år i höst, vi firar hela året och kommer att arrangera "specialerbjudanden"och trevliga överraskningar för  kursdeltagarna.
Följ med här och se när första

"specialerbjudandet" presenteras.

Lite förhandsinfo vad som planeras:

 • kurser med specialrabatt
 • stamkundsprogram
 • kundkvällar med avkoppling, bastu och relax
 • Stamkundskryssningar med utbildning ombord

Vi förbehåller oss rätten att ta bort och lägga till förmåner!

När vi som  företag marknadsför ett "stamkunds-program"  presenterar företaget för er vilka förutsättningar det finns för att få förmånerna.
Uppdatering  av arbetssäkerhetskortet, varje kursdag kl 11:45-16+tentamen.

För att delta krävs att gamla kortet är kraft. Kortnumret bör meddelas vid kursanmälan. Gäller ej yrkesförare som behöver Cap-dag.NYHET VÄG- OCH GATUSÄKERHET 2

Snart håller vi den första säkerhetskursen för väg- och gatuarbete
Vägskydd 2- utbildning som Cap-dag med inriktning för företagare, arbetsledare
och för de som sköter introduktion och inskolning för yrkesförarna för underhållsfordon med tillhörande arbetsuppgifter.
Kursen är 7 timmar + tentamen.
För att deltaga bör man ha Vägskydd 1 kompetensen i kraft. Intyg bifogas till kursanmälan.
Man behöver läsplatta eller laptop med!
Plats: meddelas senare, se hemsidan! ( Smedsby och Nykarleby)
Pris: 150€ +moms + Cap-reg 11€ + fakturering 6€ + moms.
Kursen hålles om fler än fem personer anmäler sig.
Intresse- förhandsanmäla sänd sms till 0409103041

Nu återupptas kursverksamhet i Nykarleby

Kurser kommer att hållas vid Campen https://www.restaurantcampen.com/
Jakobstadsvägen 24

Kurser kommer också att hållas vid Juthbacka

Juthasvägen 34

KURS NYHET

Fortbildningsprogram för Yrkesförarens välmåendekunskaper, del 1

Utbildare : Elisabeth Henriksson, Certifierad mental tränare

Kursernas pris stiger
från 1 Februari 2024. Mat- och materialkostnader samt administrations kostnader ökar !


Produktnyhet se mera här:https://www.capkurser.net/p/vivax-luftvarmepumpar/

Nyhet!

Vägskydd 2 som Väg- och Gatusäkerhet med Cap-registrering!För arbetsledare och företagare.

Fråga plats och tid vid behov!

Vi kommer nu att omorganisera Arbetssäkerhetskurserna med tanke på reformen som träder i kraft i vår då uppdateringarna blir 4 timmar och hela dagar 7 timmar + tentamen ( provuppgifter får ej hållas under Cap-Dagen)

Vi kommer att ha vanliga närvarokurser utan samtidig distansundervisning!

Vi kommer fortfarande att ha kvar Zoom-Webinar för distansundervisning utan att ha närvarokurs samtidigt. Allt detta för att öka effektivitetten för kurserna.

Då man kommer till fyra timmars uppdatering bör "gamla kortet" vara i kraft!

Uppdateringarna kommer sannolikt att kombineras med ett tillägg för att erhålla 7 timmars cap-dagar!

Arbetssäkerhetskortet är mer än ett plastkort!

Utbildningen för kortet har tagits fram för att förbättra arbetarsäkerheten på arbetsplatserna.

Målsättningen för arbetssäkerhetskort är:

 • Att förbättra det praktiska samarbetet på gemensamma arbetsplatser emellan beställaren och huvudentreprenören, underentreprenörer, anställda och andra samarbetspartner.
 • stödja arbetsvägledning och inskolning på arbetsplatserna
 • ge grundläggande information om arbets- hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
 • väcka intresse och motivation på arbetsplatserna för den egna personalens arbetarskyddskompetens
 • eftersträva att minska arbetsolyckor, farliga situationer och skadlig belastning

För att få ett arbetssäkerhetskort krävs godkänd tentamen och genomgång av kursen. Kortet är giltigt i fem år.

Att ta i bruk kortet är frivilligt, men flera företag kräver att de anställda har det, samt att underleverantörer, yrkesförare som kommer för att lossa eller lasta på om fabriks- eller byggområdet kan uppvisa dokumenterad kunskap.

2023 ändras utbildningen en aning

Det kommer att ske reformer i utbildningen för Arbetssäkerhetskortet® under 2023. För det första kommer inlärningsmålen att ändras från 1 april 2023. Utbildningsmaterialet kommer att förnyas och det kommer nytt tilläggsmaterial till stöd för kursledarna.Praktiska övningar kommer också att läggas till utbildningen, så i framtiden kommer varje inlärningsmål att åtföljas av en övning.

Mera vikt på viktiga saker

 • utbildnings-principerna för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen samt på den gemensamma arbetsplatsen
 • Rättigheter och skyldigheter för arbetarskyddsarbetare på en gemensam arbetsplats
 • Arbetarskyddssamarbete och arbetarskyddsplanering
 • Arbetsgivares och arbetstagares rättigheter och skyldigheter
 • Inskolning, arbetsvägledning och introduktion
 • Kan känna igen risker och belastningsfaktorer för jobbet
 • Identifiering och utvärdering av arbetets risk- och belastningsfaktorer
 • Innehåll och innebörd av de vanligaste och mest betydande riskfaktorerna
 • Innehåll och innebörd av de vanligaste och mest betydande belastningsfaktorerna
 • Farliga kemikalier och exponeringar
 • Förstå principerna för säkert och hälsosamt arbete
 • Noll-olycksprincipen och orsakerna till olyckor och förebyggande och förutseende verksamhet
 • Säker och hälsosam arbetsmiljö och villkor
 • Farliga, licensierade och exceptionella arbetsuppgifter och deras planering
 • Förstå betydelsen av mänsklig aktivitet för säkerheten på arbetsplatsen
 • Betydelsen av individens egen aktivitet och mänskliga faktorer
 • Säkra arbetsmetoder (inklusive ergonomi) och verktyg
 • Åtgärder vid tillbud, arbetsolyckor och olyckssituationer
 • Arbetsolyckornas betydelse för den enskildes närkrets, arbetsgemenskap och samhälle

Kursdagens längd

Ändras och kommer att vara sju (7) lektioner från och med den 1 april 2023, varefter tentamen genomförs. Utbildningens längd inklusive raster är dock minst 7 timmar + tentamen.

Repetitionskurs 4 timmar

I framtiden kan du förnya kortet under dess giltighetstid genom att gå den traditionella heldagsutbildningen eller en ny 4-timmars repetitionskurs. I repetitionskursen behandlas lärandemålen i ett närmare tempo.

Kursmaterialet blir uppdaterat

Grundmaterialet i Arbetssäkerhetskortet® kommer att uppdateras nu under vårvintern

De ämnesspecifika materialen kommer att finnas tillgängligt i höst och kan användas av kursledaren enligt behov och kunskapsområde.

Arbetssäkerhetskursernas betydelse är inte bara att erhålla ett kort eller intyg på dokumenterad kunskap,
varje person bör ta till sig information, lärdom och tankesätt för att på ett effektivare sätt kunna delta i riskkartläggning. Planeringen är starten till bra arbetssäkerhet, detta betyder att arbetsledare, planerare, avdelningschefer och företagens ledare och ägare också bör gå kurserna.

Attitydförändring behövs

Deltagarna bör inse möjligheten att arbeta smartare än igår, vara mer effektiv, undvika faror och belastningar.
De anställda bör få rätt form av inskolning och instruktioner då arbetsuppgiften förändras, då ett nytt verktyg, maskin eller fordon tas i bruk. Maskinbesiktningar, mottagningsgranskningar bör bokföras och arkiveras.
Service-dagböcker för maskinerna användas, uppvisas för förmannen som kopiera och arkiverar dessa.
Informationen och kommunikationen bör effektiveras, kom ihåg att handböckerna skall finnas i maskinerna, på arbetsplatsen på anslagstavlan på allas anställdas modersmål, samt kontroll av att de används, speciellt vid inskolningen.

Fordonen för utmärkas, utrustas med varningskyltar- ljus mm.

 • På grävmaskin, teleskoplastare, hjullastare, lastbilar, kranbilar, arbetsmaskiner och traktorer bör minst två varningsblink-system vara i bruk. Skylten farozon 25m likaså. Arbetsljusen bör vara riktade nedåt eftersom man inte får förorsaka trafik- eller arbetsplatsfara. Backningljus- och summer även på alla ovannämda maskiner.

 • Brandsläckare monterad på utsidan
 • Handbok på förarens språk
 • Försäkringsintyg
 • Alla arbets- maskiner och fordon för vårdas och skötas enligt CE-krav som gäller
 • Dagliga driftskontroller vid varje arbetsskifte eller vid ibruktagande av maskin
 • Redigering pågår, uppdatering inom kort!

Nu även kurser i Kronoby vid Hotel Botnia
läs mera här Klicka!

Nyhet Cap-Kurser i KarlebyKom med på kompetensutveckling för att förbättra och  stärka yrkeskompetensen?

Vi har öppna kurser samt Zoom-webinar så ni kan delta var ni än befinner er!
När ni  ansöker om förnyande  av er yrkeskompetens tidigast 6 månader före utgången av din nuvarande kort, börjar er nästa femårsperiod inte förrän i slutet av er nuvarande period.

Datumet för den sista utbildningsdagen är endast relevant om ert kort  redan har gått ut eller om ni  ansöker om förlängning tidigare än 6 månader före slutet av din nuvarande period. I det här fallet börjar er nya femårsperiod från datumet för er  senaste kursdag.

Ny Undersida med kursutbud se här

NU kommer snart program för sensommarens och höstens kurser

Vi är nu återförsäljare för Dahl Medical AB

https://www.dahlmedical.com/hjartstartare-hlr-dockor-utbildningar


Hjärtstartare och Fhj Material

Nu har vi nya produkter!
Hjärtstartare
Powerheart AED G5 Cardiac Science
Denna kan kompletteras med tillbehör efter behov. Te.x elektroder för barn.
Hjärtstartaren levereras med:
- 1 st Intellisense-batteri
- 1 par defibrilleringselektroder
- 1 st AED Manager programvara inkoppling via Usb och dator
- 1 st bruksanvisning
- 8 års garanti
Hjärtstartare Powerheart G5 är redo när du behöver den, med en slitstark design som uppfyller militära standarder
och en IP55-gradering för damm- och vattenskydd.
Den väl synliga Rescue Ready-indikatorn visar att din G5 hjärtstartare har passerat de rigorösa dagliga, veckovisa och månatliga funktionstesterna som även kontrollerar och varnar om elektroderna närmar sig utgångsdatum.
Tvåspråkig
Med en enkel knapptryckning finns också möjlighet att växla språk under pågående räddningsinsats.
Intuitiv HLR-vägledning
Feedback i realtid hjälper livräddare att utföra HLR i enlighet med de senaste riktlinjerna för återupplivning.
Anpassningsbar nu, flexibel i framtiden
Anpassa meddelanden, defibrilleringsprotokoll och HLR-feedback efter användarens förmåga och önskemål och uppdatera enkelt inställningarna om riktlinjerna för återupplivning ändras.
Mått: Längd 30 cm x Bredd 23 cm x Djup 9 cm Vikt: 2,5 kg inklusive batteri och elektroder
Damm-/vattentålighet: IP55 IEC 60529 Drifttemperatur: 0°C till + 50°C
Elektrodernas hållbarhetstid: 2 år Batteriets hållbarhetstid: 4 år
Garanti: 8 år
https://youtu.be/lpHkpBx2Lcs
Pris: fråga efter offert med eller utan inskolning inskolning för 10 personer är beräknad till 2 timmar
Inskolningen kan även hållas samtidigt som Fhj 7h kurs även Cap-Dag

Nu kommer vi även att erbjuda Åländska yrkesförare möjlighet att delta på våra online-kurser via Zoom

Snart kommer det en helt ny kurs för både yrkesförare, arbetsgivare och alla som är intresserade.

Yrkeskompetenskurser 7x45min = 1 Cap-Dag
Den mentala träningen som är en stöttepelare i din personliga utveckling. Detta kan hjälpa er att lösa bl a kommunikations problematik, arbetsplats mobbning, stress relaterade problem, ja väldigt många saker som påverkar er livskvalitet.

Vi vill säga dig: att oavsett vem du är, vad du gör eller vilket mål du har kan mental träning hjälpa dig att må bättre.

Kurs för arbetsgivare / företagare Vi kan hjälpa er lösa "knutarna" i många problem, tveka inte att ta kontakt!

Alla intresserade!

Vi planerar med er en lämplig kurs, kvällar, helger mm som föreläsningar och träningar.
Fråga nu offert. Ring 0409103041

Direkt kontakt med Elisabeth Henriksson
Tel: 06-3178351

feminette[at]kolumbus.fi

Rådhusgatan 38, 65100 VASA

OBSERVERA VID KURSANMÄLAN
Gör anmälan om möjligt tre (3) dagar före kursdatum!

OBS! Med min kursanmälan ingår jag ett avtal med CAPKURSER, vilket innebär att jag accepterar och godkänner att mina uppgifter lagras för att användas av CAPKURSER för upprättande av deltagarlistor samt för registrering av yrkeskompetens och beställning av kort vid de kurser som berättigar till kort efter utför tentamen.

Här informerar vi om nyheter


Lade till GreenRock reningsverk och slutna tankar i webbshoppen

Arbetsmiljö- / säkerhetsutbildning för företagens ledare är mycket viktig!
En av chefens viktigaste uppgifter är att identifiera skadlig belastning i ett tidigt skede. Detta har betydelse för arbetstagarnas hälsa och arbetsförmåga, arbetsgemenskapens funktion och arbetsplatsens operativa resultat.  Läs mera här

En trygg och sund arbetsmiljö

I en god arbetsmiljö har arbetsutrymmena samt arbets- och produktionsmetoderna planerats och utförts på ett sätt som tillåter arbetstagarna att arbeta och röra sig tryggt. Arbetstagarna känner till riskerna och olägenheterna i råvaror och ämnen som uppstår under arbetsprocessen, och arbetstagarna har visats hur man hanterar sådana ämnen. Maskinerna och redskapen som används i arbetet är lämpliga för sitt användningssyfte. Arbetstagarnas fysiska och psykiska förutsättningar beaktas vid planering och dimensionering av arbetet.

Behöver ni utbildning för personalen ta kontakt!

.