NYHETER

Uppdaterad 25.01.2023

Vi kommer nu att omorganisera Arbetssäkerhetskurserna med tanke på reformen som träder i kraft i vår då uppdateringarna blir 4 timmar och hela dagar 7 timmar + tentamen ( provuppgifter får ej hållas under Cap-Dagen)

Vi kommer att ha vanliga närvarokurser utan samtidig distansundervisning!

Vi kommer fortfarande att ha kvar Zoom-Webinar för distansundervisning utan att ha närvarokurs samtidigt. Allt detta för att öka effektivitetten för kurserna.

Då man kommer till fyra timmars uppdatering bör "gamla kortet" vara i kraft!

Uppdateringarna kommer sannolikt att kombineras med ett tillägg för att erhålla 7 timmars cap-dagar!

Arbetssäkerhetskortet är mer än ett plastkort!

Utbildningen för kortet har tagits fram för att förbättra arbetarsäkerheten på arbetsplatserna.

Målsättningen för arbetssäkerhetskort är:

 • Att förbättra det praktiska samarbetet på gemensamma arbetsplatser emellan beställaren och huvudentreprenören, underentreprenörer, anställda och andra samarbetspartner.
 • stödja arbetsvägledning och inskolning på arbetsplatserna
 • ge grundläggande information om arbets- hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
 • väcka intresse och motivation på arbetsplatserna för den egna personalens arbetarskyddskompetens
 • eftersträva att minska arbetsolyckor, farliga situationer och skadlig belastning

För att få ett arbetssäkerhetskort krävs godkänd tentamen och genomgång av kursen. Kortet är giltigt i fem år.

Att ta i bruk kortet är frivilligt, men flera företag kräver att de anställda har det, samt att underleverantörer, yrkesförare som kommer för att lossa eller lasta på om fabriks- eller byggområdet kan uppvisa dokumenterad kunskap.

2023 ändras utbildningen en aning

Det kommer att ske reformer i utbildningen för Arbetssäkerhetskortet® under 2023. För det första kommer inlärningsmålen att ändras från 1 april 2023. Utbildningsmaterialet kommer att förnyas och det kommer nytt tilläggsmaterial till stöd för kursledarna.Praktiska övningar kommer också att läggas till utbildningen, så i framtiden kommer varje inlärningsmål att åtföljas av en övning.

Mera vikt på viktiga saker

 • utbildnings-principerna för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen samt på den gemensamma arbetsplatsen
 • Rättigheter och skyldigheter för arbetarskyddsarbetare på en gemensam arbetsplats
 • Arbetarskyddssamarbete och arbetarskyddsplanering
 • Arbetsgivares och arbetstagares rättigheter och skyldigheter
 • Inskolning, arbetsvägledning och introduktion
 • Kan känna igen risker och belastningsfaktorer för jobbet
 • Identifiering och utvärdering av arbetets risk- och belastningsfaktorer
 • Innehåll och innebörd av de vanligaste och mest betydande riskfaktorerna
 • Innehåll och innebörd av de vanligaste och mest betydande belastningsfaktorerna
 • Farliga kemikalier och exponeringar
 • Förstå principerna för säkert och hälsosamt arbete
 • Noll-olycksprincipen och orsakerna till olyckor och förebyggande och förutseende verksamhet
 • Säker och hälsosam arbetsmiljö och villkor
 • Farliga, licensierade och exceptionella arbetsuppgifter och deras planering
 • Förstå betydelsen av mänsklig aktivitet för säkerheten på arbetsplatsen
 • Betydelsen av individens egen aktivitet och mänskliga faktorer
 • Säkra arbetsmetoder (inklusive ergonomi) och verktyg
 • Åtgärder vid tillbud, arbetsolyckor och olyckssituationer
 • Arbetsolyckornas betydelse för den enskildes närkrets, arbetsgemenskap och samhälle

Kursdagens längd

Ändras och kommer att vara sju (7) lektioner från och med den 1 april 2023, varefter tentamen genomförs. Utbildningens längd inklusive raster är dock minst 7 timmar + tentamen.

Repetitionskurs 4 timmar

I framtiden kan du förnya kortet under dess giltighetstid genom att gå den traditionella heldagsutbildningen eller en ny 4-timmars repetitionskurs. I repetitionskursen behandlas lärandemålen i ett närmare tempo.

Kursmaterialet blir uppdaterat

Grundmaterialet i Arbetssäkerhetskortet® kommer att uppdateras nu under vårvintern

De ämnesspecifika materialen kommer att finnas tillgängligt i höst och kan användas av kursledaren enligt behov och kunskapsområde.

Arbetssäkerhetskursernas betydelse är inte bara att erhålla ett kort eller intyg på dokumenterad kunskap,
varje person bör ta till sig information, lärdom och tankesätt för att på ett effektivare sätt kunna delta i riskkartläggning. Planeringen är starten till bra arbetssäkerhet, detta betyder att arbetsledare, planerare, avdelningschefer och företagens ledare och ägare också bör gå kurserna.

Attitydförändring behövs

Deltagarna bör inse möjligheten att arbeta smartare än igår, vara mer effektiv, undvika faror och belastningar.
De anställda bör få rätt form av inskolning och instruktioner då arbetsuppgiften förändras, då ett nytt verktyg, maskin eller fordon tas i bruk. Maskinbesiktningar, mottagningsgranskningar bör bokföras och arkiveras.
Service-dagböcker för maskinerna användas, uppvisas för förmannen som kopiera och arkiverar dessa.
Informationen och kommunikationen bör effektiveras, kom ihåg att handböckerna skall finnas i maskinerna, på arbetsplatsen på anslagstavlan på allas anställdas modersmål, samt kontroll av att de används, speciellt vid inskolningen.

Fordonen för utmärkas, utrustas med varningskyltar- ljus mm.

 • På grävmaskin, teleskoplastare, hjullastare, lastbilar, kranbilar, arbetsmaskiner och traktorer bör minst två varningsblink-system vara i bruk. Skylten farozon 25m likaså. Arbetsljusen bör vara riktade nedåt eftersom man inte får förorsaka trafik- eller arbetsplatsfara. Backningljus- och summer även på alla ovannämda maskiner.

 • Brandsläckare monterad på utsidan
 • Handbok på förarens språk
 • Försäkringsintyg
 • Alla arbets- maskiner och fordon för vårdas och skötas enligt CE-krav som gäller
 • Dagliga driftskontroller vid varje arbetsskifte eller vid ibruktagande av maskin
 • Redigering pågår, uppdatering inom kort!

Nu även kurser i Kronoby vid Hotel Botnia
läs mera här Klicka!

Nyhet Cap-Kurser i Karleby

Kommer i Januari


Kom med på kompetensutveckling för att förbättra och  stärka yrkeskompetensen?

Vi har öppna kurser samt Zoom-webinar så ni kan delta var ni än befinner er!
När ni  ansöker om förnyande  av er yrkeskompetens tidigast 6 månader före utgången av din nuvarande kort, börjar er nästa femårsperiod inte förrän i slutet av er nuvarande period.

Datumet för den sista utbildningsdagen är endast relevant om ert kort  redan har gått ut eller om ni  ansöker om förlängning tidigare än 6 månader före slutet av din nuvarande period. I det här fallet börjar er nya femårsperiod från datumet för er  senaste kursdag.

Ny Undersida med kursutbud se här

NU kommer snart program för sensommarens och höstens kurser

Öppna vanliga kurser

Restriktionerna lättar, myndigheterna har meddelat!

Utifrån detta kommer Finlands arbetarskyddscentral att tillåta öppen utbildning ansikte mot ansikte från och med den 16 februari 2022.
I utbildningen ska kursledaren ta hänsyn till vad myndigheten har anvisat i ärendet och att utbildningen genomförs utifrån en riskbedömning.


Nu har Avi gett sitt svar om kurser och begränsningarna:

Regionförvaltningsverket tar inte ställning till enskilda evenemang utan ger allmänna anvisningar.
Om ni arrangerar utbildning som är nödvändig för att utöva ett yrke gäller inte sammankomst-begränsningarna.
Som offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster betraktas inte sådana utbildningar som behövs för avläggande av examen eller yrkeskompetens eller för yrkesutövning.
Sammankomstbegränsningarna omfattar inte t. ex. om kravet på utbildning beror direkt på lag och det är fråga om ett specificerat krav. En allmän utbildningsskyldighet är inte ett specificerat krav.

Med vänlig hälsning,

Jenni Mustonen

Lakimies | Jurist
Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue | Ansvarsområdet för basservicen, rättsskyddet och tillstånden
Oikeusturvayksikkö |Rättsskyddsenheten

Puh. | Tfn 0295 018 839

Vi är nu återförsäljare för Dahl Medical AB

https://www.dahlmedical.com/hjartstartare-hlr-dockor-utbildningar


Hjärtstartare och Fhj Material

Nu har vi nya produkter!
Hjärtstartare
Powerheart AED G5 Cardiac Science
Denna kan kompletteras med tillbehör efter behov. Te.x elektroder för barn.
Hjärtstartaren levereras med:
- 1 st Intellisense-batteri
- 1 par defibrilleringselektroder
- 1 st AED Manager programvara inkoppling via Usb och dator
- 1 st bruksanvisning
- 8 års garanti
Hjärtstartare Powerheart G5 är redo när du behöver den, med en slitstark design som uppfyller militära standarder
och en IP55-gradering för damm- och vattenskydd.
Den väl synliga Rescue Ready-indikatorn visar att din G5 hjärtstartare har passerat de rigorösa dagliga, veckovisa och månatliga funktionstesterna som även kontrollerar och varnar om elektroderna närmar sig utgångsdatum.
Tvåspråkig
Med en enkel knapptryckning finns också möjlighet att växla språk under pågående räddningsinsats.
Intuitiv HLR-vägledning
Feedback i realtid hjälper livräddare att utföra HLR i enlighet med de senaste riktlinjerna för återupplivning.
Anpassningsbar nu, flexibel i framtiden
Anpassa meddelanden, defibrilleringsprotokoll och HLR-feedback efter användarens förmåga och önskemål och uppdatera enkelt inställningarna om riktlinjerna för återupplivning ändras.
Mått: Längd 30 cm x Bredd 23 cm x Djup 9 cm Vikt: 2,5 kg inklusive batteri och elektroder
Damm-/vattentålighet: IP55 IEC 60529 Drifttemperatur: 0°C till + 50°C
Elektrodernas hållbarhetstid: 2 år Batteriets hållbarhetstid: 4 år
Garanti: 8 år
https://youtu.be/lpHkpBx2Lcs
Pris: fråga efter offert med eller utan inskolning inskolning för 10 personer är beräknad till 2 timmar
Inskolningen kan även hållas samtidigt som Fhj 7h kurs även Cap-Dag

Nu kommer vi även att erbjuda Åländska yrkesförare möjlighet att delta på våra online-kurser via Zoom

Snart kommer det en helt ny kurs för både yrkesförare, arbetsgivare och alla som är intresserade.

Yrkeskompetenskurser 7x45min = 1 Cap-Dag
Den mentala träningen som är en stöttepelare i din personliga utveckling. Detta kan hjälpa er att lösa bl a kommunikations problematik, arbetsplats mobbning, stress relaterade problem, ja väldigt många saker som påverkar er livskvalitet.

Vi vill säga dig: att oavsett vem du är, vad du gör eller vilket mål du har kan mental träning hjälpa dig att må bättre.

Kurs för arbetsgivare / företagare Vi kan hjälpa er lösa "knutarna" i många problem, tveka inte att ta kontakt!

Alla intresserade!

Vi planerar med er en lämplig kurs, kvällar, helger mm som föreläsningar och träningar.
Fråga nu offert. Ring 0409103041

Direkt kontakt med Elisabeth Henriksson
Tel: 06-3178351

feminette[at]kolumbus.fi

Rådhusgatan 38, 65100 VASA

OBSERVERA VID KURSANMÄLAN
Gör anmälan om möjligt tre (3) dagar före kursdatum!

OBS! Med min kursanmälan ingår jag ett avtal med CAPKURSER, vilket innebär att jag accepterar och godkänner att mina uppgifter lagras för att användas av CAPKURSER för upprättande av deltagarlistor samt för registrering av yrkeskompetens och beställning av kort vid de kurser som berättigar till kort efter utför tentamen.

Här informerar vi om nyheter


Lade till GreenRock reningsverk och slutna tankar i webbshoppen

Robotvagn finns i tre olika modeller. Robotvagnen är det säkra valet för enkel manövrering av din båt, häst och industriella släpvagn samt husvagn. Titta på videon för mer information om de enskilda Robot Trolley-modellerna.

Luftkonditionering - lyx som bäst.

Dessa nya och mycket kraftfulla modeller är lätta med en mycket effektiv och tyst kompressor, jämfört med flera andra modeller på marknaden.

Kompressorn är speciellt utformad för att svalna till en utomhustemperatur på -40 ° C och en utomhusfuktighet på 40%, vilket är nästan en 100 ° C lägre temperatur.

De kompakta måtten gör den mycket mångsidig.

Värmepumpen producerar upp till 70% mer värme än typiska enheter.

Ultra-låg profil garanterar optimal aerodynamik och minskar utrymme i carporten eller garaget.

Automatisk avisningsfunktion för låg uppvärmning.

Fjärrkontroll med LCD LCD- och LED-belysning i interiörpanelen

B2500H Luftconditionering för husbil eller -vagn  - lyx som bäst
Många problem, en lösning:
Kylare
Värmare
Avfuktare
Natt / viloläge
Väggmonterad skärm +  Fjärrkontroll i svart
Möjlighet att ansluta extra elvärme 500W

Ny produkt anländer snart, se i Webbshoppen!
Värm 1500+ - är konstruerad för husvagnar och husbilar som en extra värmekälla. Ett förstklassigt alternativ till gasuppvärmning - inbyggt i ditt ursprungliga värmesystem eller i ett separat system. Ställ in termostaten på den temperatur du vill ha, och elfläkten och värmarna slås på och av automatiskt. Termostaten styrs av en CPU-processor för att optimera strömförbrukningen. 230V anslutning Välj 500W, 1000W eller 1500W beroende på tillgänglig ström

Arbetsmiljö- / säkerhetsutbildning för företagens ledare är mycket viktig!
En av chefens viktigaste uppgifter är att identifiera skadlig belastning i ett tidigt skede. Detta har betydelse för arbetstagarnas hälsa och arbetsförmåga, arbetsgemenskapens funktion och arbetsplatsens operativa resultat.  Läs mera här

En trygg och sund arbetsmiljö

I en god arbetsmiljö har arbetsutrymmena samt arbets- och produktionsmetoderna planerats och utförts på ett sätt som tillåter arbetstagarna att arbeta och röra sig tryggt. Arbetstagarna känner till riskerna och olägenheterna i råvaror och ämnen som uppstår under arbetsprocessen, och arbetstagarna har visats hur man hanterar sådana ämnen. Maskinerna och redskapen som används i arbetet är lämpliga för sitt användningssyfte. Arbetstagarnas fysiska och psykiska förutsättningar beaktas vid planering och dimensionering av arbetet.

Behöver ni utbildning för personalen ta kontakt!

Vi har webbshopp på gång!

                        Vår samarbetspartner  https://www.merina.fi     Tel. +358 (0)45 330 1200 

.

Med den nya UCF Ultrasonic cirkulations-filtreringsmetoden

som utvecklats av Merina Ay blir dieseltankarna säkert rena. Metoden baseras på den kombinerade effekten av ultraljud, effektiv filtrering och användning av en kemikalie (Grotamar82). I metoden genererar den intensiva kavitationen som orsakas av ultraljud mikroskopiskt små bubblor på insidan av tanken och på skotten och rören i tanken. Vid sprängning orsakar dessa bubblor starka tryckchockar som avlägsnar till exempel mikrobiell biofilm (dieselbakterier) och andra föroreningar som rost. Med hjälp av kemikalien sönderdelas föroreningarna och lossnar lättare från tankens ytor och eventuella mikrober kan förstöras. Filtrering avlägsnar smuts och föroreningar, liksom överflödigt vatten, samlas i filtren och rent, mikrobiellt resistent bränsle återförs till tanken.

Vi kommer att börja att börja utföra spolaarbete med ny UCF-utrustning under år 2021. Fråga mer om spolning när tanken inte kan nås snabbt och enkelt, till exempel på grund av en defekt servicelucka eller skott.


UCF Kiertohuuhtelu

TULOSSA 2021:

Merina Ay.n kehittämällä uudella UCF Kiertohuuhtelumenetelmällä (ultrasonic circulating filtration) dieselsäiliöt varmasti puhtaiksi. Menetelmä perustuu ultraäänen, kemikaalin (Grotamar82) tehokkaan suodatuksen yhteisvaikutukseen.

Menetelmässä ultraäänen aiheuttama voimakas kavitaatio synnyttää mikroskooppisen pieniä kuplia säiliön sisäpinnalle ja säiliössä oleviin laipioihin sekä putkiin. Nämä kuplat saavat hajoessaan aikaan voimakkaita paineiskuja jotka irrottavat esimerkiksi mikrobien aiheuttamaa biofilmiä (dieselbakteeri) sekä muita epäpuhtauksia kuten ruostetta.

Kemikaalin avulla epäpuhtaudet hajoavat ja irtoavat helpommin säiliön pinnoilta sekä mahdolliset mikrobit saadaan tuhottua.

Suodatuksessa irtoava lika ja epäpuhtaudet, kuten myös ylimääräinen vesi kerätään suodattimiin ja säiliöön palautuu puhdas, mikrobeille vastustuskykyinen polttoaine.

Aloitamme huuhtelutyöt uusilla UCF laitteistoilla syksyn 2020 aikana. Kysy lisää.

UCF Kiertohuuhtelu on erityisen hyödyllinen silloin, kun säiliöön ei päästä kunnolla käsiksi esim. puutteellisen huoltoluukun tai välilaipioiden ansiosta.