3626321 IISI STENEN

ISI ROCK - saneringsreningsverk

Enligt undersökningar är de driftsäkrast i hela Finland (TM Rakennusmaailma 9/2011)

IISI ROCK utnyttjar tidigare slamavskiljare och rengör allt avloppsvatten från hushåll med 1-5 personer. Saneringsreningsverket uppdaterar ditt nuvarande avloppsvattensystem enligt kraven i förordningen.

Minireningsverkets fosforrening sker med en IISI kemikaliepump; en tillsats av en IISI kemialie i avloppet leder till att sedimenterad fosfor fälls ut i slamavskiljaren.

Installeringen av IISI ROCK saneringsreningsverk är lätt och kräver inga grävarbeten, varken sommar eller vinter.

https://www.greenrock.fi/wp-content/uploads/2020/08/IISI_ROCK_Manual_SVE_2020.pdf

https://www.greenrock.fi/wp-content/uploads/2017/04/Green_Rock_Iisi_Rock-2-slambrunnar-i-betong_snittritning.pdf

https://www.greenrock.fi/wp-content/uploads/2017/04/Green_Rock_Iisi_Rock-3-slambrunnar-i-betong_snittritning.pdf

Längd: 1230 mm

Bredd: 900 mm

Höjds: 1175 mm

Vikt: 68 kg3 990,00 €