IISI – separata avloppssystem- slutna tankar

Tillfälligt slut

IISI separata avloppssystem leds wc-vattnet till IISI slutna tankar och fastighetens allt tvättvatten till IISI gråvattenreningsverk. IISI slutna tankar finns i olika storlekar, och gråvattenreningsverken är dimensionerade enligt fastighetens vattenförbrukning.
IISI gråvattenreningsverk behöver ingen infiltrationsbädd, det är lätt och snabbt att installera. Ett separat avloppssystem är mycket lämpligt vid nybyggen. Vid saneringsobjekt ska wc-avloppsvattnet kunna ledas separat från fastigheten till en sluten tank. Ett alternativ är att installera en förbränningstoalett eller en komposterande toalett i fastigheten.

Fråga oss om lämplig storlek: 3000-12200Liter

2 130,00 €